Hoe het ESTA-formulier voor de VS in te vullen

document-esta (8)

Het Visa Waiver Program Met ESTA-autorisatie kunnen buitenlanders die profiteren van het Visa Waiver Program naar de Verenigde Staten reizen. Met deze reistoestemming mogen ze daar 90 dagen verblijven. De reis mag alleen worden gemaakt voor toerisme of zaken. Het United States Bureau of Customs and Border Protection verplicht buitenlanders sinds 8 september 2010 om een pre-departure aanvraag in te dienen.

Vanaf deze datum moeten ze het ESTA-formulier invullen om aan boord te kunnen gaan naar de VS. In tegenstelling tot het oude groene formulier dat reizigers tijdens de reis moesten invullen, moet het ESTA-formulier ruim voor de dag van vertrek worden ingevuld. Zonder deze reistoestemming kan de reiziger immers niet aan boord van een boot of vliegtuig.

Hoe vul ik het ESTA-formulier in?

Omdat het een elektronisch reisautorisatiesysteem is, hoeft het ESTA-formulier alleen online te worden ingevuld. Er worden verschillende vragen gesteld die de aanvrager absoluut moet beantwoorden. Het vraagt de reiziger om zich te legitimeren, om informatie uit zijn paspoort, details van de reis die hij van plan is te maken in de VS, zijn contactgegevens, zijn gezondheidstoestand… en vele andere persoonlijke informatie. Eenmaal voltooid, kan de aanvrager het opslaan en indienen voor validatie. Het niet beantwoorden van één of meerdere vragen leidt stelselmatig tot weigering van het verzoek.

Hoe zit het met fouten in het ESTA-formulier?

document-esta (2)

Volgens de procedure wordt de aanvrager verzocht de door hem verstrekte gegevens zorgvuldig te controleren alvorens de aanvraag in te dienen. Als er nog steeds fouten zijn, kan de aanvrager deze onmiddellijk corrigeren door op de update-tab te klikken als en alleen als het informatie over zijn reis naar de VS betreft, zoals zijn adres,

het vervoermiddel, de telefoonnummers… Aan de andere kant zijn eventuele fouten met betrekking tot het paspoort of de identiteit van de aanvrager onverbeterlijk. Er is geen ander mogelijk alternatief dan opnieuw een aanvraag in te dienen.

Hoeveel moet ik betalen voor een ESTA-formulieraanvraag?

Het ESTA-formulier is door de Amerikaanse autoriteiten ingevoerd om reizigers en Amerikaans grondgebied te beveiligen. Het is nu betaald. Om de aanvraag te valideren, moet de aanvrager de verplichte US $21 aanvraagkosten online betalen. Fouten en weglatingen moeten bij het invullen van het formulier worden vermeden. De aanvrager riskeert het dubbele van dit bedrag te betalen als hij opnieuw het ESTA-formulier moet aanvragen. Opgemerkt moet worden dat een ingewilligd ESTA-verzoek de eigenaar in staat stelt om gedurende twee jaar verschillende keren in de Verenigde Staten te reizen.